Inici   Cursos   Notícies   Vídeos   Escola  Contacte

   600 499 500  
[castellano]

Escola de quiromassatge a Lleida - Cursos i Tècniques manuals

 


 Inici   Cursos   Notícies   Vídeos   Escola  Contacte   

   600 499 500  
[castellano]


Escola de quiromassatge a Lleida - Cursos i Tècniques manuals
Avís Legal

En aquest espai, l'usuari o visitant, podrà trobar tota la informació relativa als termes i condicions legals que defineixen les relacions entre els usuaris i jo, Llorenç Martí Melià, com a responsable i titular d'aquesta web. Com a usuari, és important que coneguis aquests termes abans de continuar la teva navegació. L'avís legal que té la missió de comunicar els drets i obligacions entre els usuaris i el responsable d'un web o bloc.

Dades del responsable

Les dades identificatives i de contacte amb els titulars del lloc web Abainstitut són els següents:

Denominació Social: Llorenç Martí Melià
Nom Comercial: Abainstitut
NIF: 78050396b
Domicili Social: Passeig de Ronda nº 124, 2a Escala, altell, 1ª Porta 25008 Lleida
Telèfon: +34 600499500
e-Mail: abainstitut@abainstitut.com
Nom de domini: http://www.abainstitut.com


Jo, Llorenç Martí Melià com a responsable i titular d'aquesta web, www.abainstitut.com, assumeixo el compromís de processar la informació dels meus usuaris i clients amb plenes garanties i complir amb els requisits nacionals i europeus que regulen la recopilació i ús de les dades personals dels meves usuaris.

Abainstitut ha adequat aquesta web a les exigències amb La Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD), i amb el Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, conegut com el Reglament de desenvolupament de la LOPD. Compleix també amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d'abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques (RGPD), així com amb la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic (LSSICE o LSSI).

Condicions generals d'ús  

Les presents condicions generals regulen l'ús (incloent el mer accés) de les pàgines web, integrants del lloc web de Abainstitut inclosos els continguts i serveis posats a disposició en elles. Tota persona que accedeixi a la web http://www.abainstitut.com accepta sotmetre's a les Condicions Generals vigents en cada moment d'aquesta pàgina web.

Dades personals que recapto i com ho faig

Llegir Política de Privacitat aquí.

Compromisos i obligacions dels usuaris

L'usuari queda informat, i accepta, que l'accés a la present web no suposa, de cap manera, l'inici d'una relació comercial amb Abainstitut. D'aquesta manera, l'usuari es compromet a utilitzar el lloc web, els seus serveis i continguts sense contravenir la legislació vigent, la bona fe i l'ordre públic.

Queda prohibit l'ús del web, amb fins il·lícits o lesius, o que, de qualsevol forma, puguin causar perjudici o impedir el normal funcionament del lloc web. Respecte dels continguts d'aquesta web, es prohibeix:

La seva reproducció, distribució o modificació, total o parcial, llevat que es compti amb la meva autorització com a titular legítim.

Qualsevol vulneració dels drets del prestador o del meu com a legítim titular.

La seva utilització per a fins comercials o publicitaris.

En la utilització del web, http://www.abainstitut.com l'usuari es compromet a no dur a terme cap conducta que pogués danyar la imatge, els interessos i els drets de Llorenç Martí Melià o de tercers o que pugui malmetre, inutilitzar o sobrecarregar la pàgina web http://www.abainstitut.com o que impedís, de qualsevol forma, la normal utilització del web.

No obstant, l'usuari ha de ser conscient que les mesures de seguretat dels sistemes informàtics a Internet no són enterament fiables i que, per tant http://www.abainstitut.com no pot garantir la inexistència de malware o altres elements que puguin produir alteracions en els sistemes informàtics (programari i maquinari) de l'usuari o en els seus documents electrònics i fitxers continguts en els mateixos encara que poso tots els mitjans necessaris i les mesures de seguretat oportunes per evitar la presència d'aquests elements nocius.

Mesures de seguretat

Les dades personals comunicades per l'usuari a Abainstitut poden ser emmagatzemats en bases de dades automatitzades o no, la titularitat correspon en exclusiva a Llorenç Martí Melià, assumint aquest totes les mesures d'índole tècnica, organitzativa i de seguretat que garanteixen la confidencialitat, integritat i qualitat de la informació continguda en les mateixes d'acord amb el que estableix la normativa vigent en protecció de dades. La comunicació entre els usuaris i https://www.abainstitut.com utilitza un canal segur, i les dades transmeses són xifrades gràcies a protocols a https, per tant, garanteixo les millors condicions de seguretat perquè la confidencialitat de els usuaris estigui garantida.

  Plataforma de resolució de conflictes

Poso també a disposició dels usuaris la plataforma de resolució de litigis que facilita la Comissió Europea i que es troba disponible en el següent enllaç: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

Drets de propietat intel·lectual i industrial

En virtut del que disposen els articles 8 i 32.1, paràgraf segon, de la Llei de Propietat Intel·lectual, queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d'aquesta pàgina web, amb fins comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l'autorització de Llorenç Martí Melià. L'usuari es compromet a respectar els drets de Propietat Intel·lectual i Industrial titularitat de Llorenç Martí Melià.

L'usuari coneix i accepta que la totalitat del lloc web, contenint sense caràcter exhaustiu el text, programari, continguts (incloent estructura, selecció, ordenació i presentació dels mateixos), fotografies, material audiovisual i gràfics, està protegida per marques, drets de autor i altres drets legítims, d'acord amb els tractats internacionals en els quals Espanya és part i altres drets de propietat i lleis d'Espanya.

En el cas que un usuari o un tercer considerin que s'ha produït una violació dels seus legítims drets de propietat intel·lectual per la introducció d'un determinat contingut a la web, haurà de notificar aquesta circumstància a Abainstitut indicant:

Dades personals de l'interessat titular dels drets presumptament infringits, o indicar la representació amb la qual actua en cas que la reclamació la present un tercer diferent de l'interessat.

Assenyalar els continguts protegits pels drets de propietat intel·lectual i la seva ubicació a la web, l'acreditació dels drets de propietat intel·lectual assenyalats i declaració expressa en què l'interessat es responsabilitza de la veracitat de les informacions facilitades en la notificació.

Abainstitut es reserva el dret a modificar, en qualsevol moment i sense previ avís, la presentació i configuració del web, així com l'Avís Legal d'aquesta. Per això, Abainstitut recomana a l'usuari llegir aquest Avís Legal atentament cada vegada que accedeixi a la web.

Enllaços externs

Abainstitut posa a disposició dels usuaris al seu lloc web http://www.abainstitut.com enllaços que permeten accedir als canals i pàgines del lloc web que manté en diferents plataformes i xarxes socials pertanyents i/o gestionats per tercers (com poden ser Google+, Facebook, YouTube, etc.). La inclusió d'aquests enllaços en el lloc web té per únic objecte facilitar als usuaris l'accés a aquests canals en les diferents plataformes i xarxes socials.

L'establiment d'aquestes aplicacions no implica l'existència de cap relació entre Abainstitut i el propietari, fabricant o distribuïdor del lloc web enllaçat, com tampoc l'acceptació i aprovació per part del titular dels seus continguts i/o serveis, sent el seu propietari, fabricant o distribuïdor l'únic responsable dels mateixos.

L'activació i ús d'aquestes aplicacions pot comportar la identificació i autenticació de l'usuari (login / contrasenya) a les plataformes corresponents, completament externes a http://www.abainstitut.com i fora del control del titular. En accedir a aquestes xarxes externes, l'usuari ingressa en un entorn no controlat pel titular, de manera que el titular no assumirà cap responsabilitat sobre la configuració de seguretat d'aquests entorns.

Atès que el titular pot tenir un control limitat sobre el contingut allotjat en aquests canals, l'usuari reconeix i accepta que el titular no assumeix cap responsabilitat pel contingut ni pels serveis als quals l'usuari pugui accedir a aquestes pàgines, ni per qualsevol contingut, productes, serveis, publicitat, ni qualsevol altre material disponible en els mateixos.

Exclusió de garanties i responsable

Abainstitut no atorga cap garantia ni es fa responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que es puguin derivar de:

La manca de disponibilitat, manteniment i efectiu funcionament del web, o dels seus serveis i continguts.

L'existència de malware, programes maliciosos o lesius en els continguts.

L'ús il·lícit, negligent, fraudulent o contrari a aquest Avís Legal.

La falta de licitud, qualitat, fiabilitat, utilitat i disponibilitat dels serveis prestats per tercers i posats a disposició dels usuaris al lloc web.

El prestador no es fa responsable en cap concepte dels danys que puguin derivar de l'ús il·legal o indegut de la present pàgina web.

Llei aplicable i jurisdicció

Amb caràcter general les relacions entre Llorenç Martí Melià (Abainstitut) amb els usuaris dels seus serveis telemàtics, presents en aquesta web es troben sotmeses a la legislació i jurisdicció espanyoles i als tribunals de Lleida.

Contacte

En cas que qualsevol usuari tingués algun dubte sobre aquestes Condicions legals o qualsevol comentari sobre la pàgina web http://www.abainstitut.com, si us plau dirigiu-vos a abainstitut@abainstitut.com.

Abainstitut - Escola de quiromassatge professional a Lleida - Cursos i Tècniques manuals
Centre de Quiromassatge - Cursos de Quiromassatge per a grups

Tel. 600 499 500 - abainstitut@abainstitut.com

        Avís legal  Política de Privacitat  Política de Cookies